คณะกรรมการ และภาคี

  • PDF

ภาคีหลัก ที่จะร่วมกันสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูล ระดมทรัพยากร ตลอดจนร่วมดำเนินงาน ประกอบด้วย

ระดับชาติ
1. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน (สนย.)

2. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (พพ.)
   ที่ตั้ง: 17 ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 
   โทรศัพท์: 0-2223-0021-9, 0-2222-4102-9, 0-2222-2593-5 
   โทรสาร: 0-2225-3785
   เว็บไซต์: www.dede.go.th 

3. electric

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
   ที่ตั้ง: เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย 
   อำเภอบางกรวย นนทบุรี ประเทศไทย 11130 
   โทรศัพท์: ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. 1416
   E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
   เว็บไซต์: http://www.egat.co.th/

4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
    200 ถ. งามวงศ์วาน เขตจตุจักร
    กรุงเทพฯ 10900
    โทรศัพท์: 02-589-0100-1
    http://www.pea.co.th

ระดับจังหวัด
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
2. คณะกรรมการยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

        
เกี่ยวกับโครงการ คณะกรรมการ และภาคี